புதன், 9 செப்டம்பர், 2015

அறிவியல் ஆய்வகம்

பள்ளியில் அறிவியல் ஆய்வகம் நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அனைத்து விதமான அறிவியல் உபகரணங்கள், ரசாயன உப்புகள், அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் உள்ளன.